Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień - wersja archiwalna


Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień - ZP/1/2019.

W załączeniu Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ.

W załączeniu pytania i odpowiedzi.

W załączeniu pytania i odpowiedzi 2.

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.