Wykonanie systemu wentylacji w archiwum zakładowym - wersja archiwalna


Wielkopolskie centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie systemu wentylacji w archiwum zakładowym" nr sprawy ZP/9/2020

W Załączeniu Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami.

W załączeniu odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania ZP/9/2020.

Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

W załączeniu informacja o wyborze oferty.