Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej - wersja archiwalna


Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2019