Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich - wersja archiwalna


Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa i wyrobów piekarskich ZP/5/2020.

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ.