„Prace przygotowawcze do zadania związanego z przebudową wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa IV” – modernizacja węzła cieplnego. - wersja archiwalna


Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na „Prace przygotowawcze do zadania związanego z przebudową wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa IV” – modernizacja węzła cieplnego.
nr sprawy: ZP/3/2019

W załączeniu Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ